preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac

Login
OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac

     

MS Teams uz Office365

Dokumenti škole za školsku 2020./2021.godinu

 

Najava događaja
 
 
Izborna nastava

Obavijest o pohađanju izborne nastave u šk.godini 2020./2021.

HIMNA ŠKOLE

ŠKOLO LACKOVIĆA CROATE

Jutrom kad se probudim ja na školu pomislim

na lektire i zadatke, znanjem se ponosim

A u školi dani su kao sve iz bajke

crtam, pišem, glumim, o okolišu brinem se.

Školo Lackovića Croate

pjesmom slavim te

u srcu čuvam te.

Školo Lackovića Croate

i kada porastem

uvijek voljeti ću te.

Školo moja volim te.

KNJIŽNICA

e-lektire

Tražilica
Brojač posjeta
Ispis statistike od 26. 9. 2011.

Ukupno: 498382
Ovaj mjesec: 1625
Ovaj tjedan: 175
Danas: 1
Misija i vizija škole

 

MISIJA je naše poslanje, ono što jesmo, smjer u kojem se škola razvija.

VIZIJA predstavlja ono što želimo i što smo spremni učiniti.

 

MISIJA OŠ IVAN LACKOVIĆ CROTA KALINOVAC

Mi smo kvalitetna i suvremeno opremljena škola.

Škola okrenuta pozitivnim trendovima i otvorena  za nove ideje.

U OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac potičemo poštovanje, uljudnost i prijateljstvo. Uvažavamo i podupiremo  jedni druge, učimo jedni od drugih, pomažemo se i aktivno slušamo jedni druge. Prema svim učenicima odnosimo se pravedno i dosljedno, pružamo im jednake mogućnosti, poštujemo njihovo razmišljanje, ideje, emocije, potrebe i stavove, te pozitivno utječemo na razvoj njihovog samopouzdanja. Razvijamo multikulturalnost, živimo u zajedništvu i prihvaćanju svih različitosti. Vodimo računa o potrebama drugih.

Pomoći učeniku i njegovom roditelju pripremiti učenika za uspješno sudjelovanje na tržištu rada u odrasloj dobi. Graditi kvalitetne međuljudske odnose između svih dionika odgojno - obrazovnog sustava, njegovati toleranciju, samopouzdanje, radost i međusobno pomaganje. 

VIZIJA OŠ IVAN LACKOVIĆ CROTA KALINOVAC
Osnovna škola je škola koja će biti uspješna, poticajna i sigurna za sve. Učenicima će omogućiti pravilan, kvalitetan, socijalni i intelektualni razvoj usklađen s potrebama tržišta rada i suvremenih trendova u poučavanju. Uloga Škole u društvu je osigurati učenicima stjecanje kompetencija, znanja i vještina koje će ih osposobiti za život i rad u promjenjivu društveno – kulturnom kontekstu prema potrebama tržišta rada i suvremenih trendova u poučavanju. Škola je orijentirana u izvannastavnim aktivnostima na iskustveno učenje, radni odgoj i odgoj za poduzetništvo (učeničko zadrugarstvo), očuvanje tradicionalne baštine svog kraja te razvoj digitalne kompetencije.Vizija nam je da škola omogući učenicima stjecanje kompetencija da mogu komunicirati na  standardnom i stranom jeziku, da imaju razvijene matematičke kompetencije, digitalnu kompetenciju, socijalnu kompetenciju, sposobnost rješavanja problema, razvijenu inicijativnost i poduzetnost,da kritički promišljaju i da budu spremni za cjeloživotno učenje i timski rad.

Ostvarivanje kvalitetne suradnje s roditeljima i predstavnicima iz lokalne  zajednice kao i ulaganjem u materijalnu infrastrukturu škole uz pomoć lokalne zajednice,  županijskih ureda zaduženih za školstvo te Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta.

Svi imamo isti cilj:

SVAKI UČENIK NE MORA BITI ODLIČAN ĐAK, ALI MOŽE POSTATI ODLIČAN ČOVJEK.”

 

STRATEGIJA RAZVOJA ŠKOLE:

Osnovna uloga Škole je odgojno–obrazovno djelovanje, ostvarivanje propisanog plana i programa odnosno Kurikuluma te organizacija nastave i izvannastavnih aktivnosti u skladu s promjenama u svakodnevnom životu i reformom koju provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Iz tog razloga, potrebno je raditi na unapređenju i poboljšanju planiranja i ostvarivanja sadržaja nastavnog i izvannastavnog rada primjenjujući metode i oblike rada u kojima se veći naglasak stavlja na problemsku i istraživačku nastavu, kritičko mišljenje te poticanje i razvijanje kreativnosti i inovativnosti kod učenika. Takvim djelovanjem školu brže učiniti životnom tj. približiti je svakodnevnim situacijama.

Strateški ciljevi za poboljšanje i unapređenje kvalitete rada Škole:

 Obogaćivanje školskog kurikuluma

  • Trajno raditi i težiti stvaranju uvjeta u Školi koji zadovoljavaju potrebe odgoja i obrazovanja 21. stoljeća (prostorni uvjeti-sportska dvorana), nastavna oprema i pomagala koja prate izvedbu novih kurikuluma, kvalitetno stručno usavršavanje, kadrovski uvjeti
  • Obogatiti školski kurikulum ponudom sadržaja i aktivnosti koje će uključivati mišljenja i potrebe naših učenika i lokalne zajednice
  • Izraditi kurikulum koji sadrži aktivnosti u kojima svi učenici mogu zadovoljiti i razvijati svoje sposobnosti
  • Unaprijediti i osuvremeniti programe rada dosadašnjih izvannastavnih aktivnosti s naglaskom na radni odgoj, odgoj za poduzetništvo i učeničko zadrugarstvo
  •  Unaprijediti rad učeničke zadruge i razvijati ideju školskog proizvoda –brenda
  • Širiti spektar ekološkog djelovanja
  • Uvesti projektne aktivnosti kojima će se razvijati inovativnost i poticati kreativnost i stvaralaštvo
  •  Uvoditi male učeničke i razredne projekte
  •  Pratiti i javljati se na natječaje, uključivati se u objavljene projekte
  •  Stvarati uvjete i prilike za sudjelovanje, javno predstavljanje i promociju kao i objavu rezultata putem medija

Vrijednosti:

Povjerenje, poštenje i odgovornost u radu i slobodnom vremenu

Škola najbolje funkcionira kada učitelji i učenici ulažu svoju energiju kako bi surađivali i pomagali jedni drugima s povjerenjem i odgovornošću, a s ciljem da se odgovornost učenika prenese na sve dijelove života.

Znanje za život

Učinkovita edukacija mora uključivati ljubav, priznanje, veselje i stjecanje iskustava unutar zahtjevne školske zajednice u kojoj se učenici osjećaju zaštićeno, uz istovremeno poticanje najviših težnji. U svakom djetetu postoje neograničene mogućnosti, sposobnost i potreba da teži postizanju izvrsnosti. Vjera u učenike prožima sve aspekte rada.

Socijalna osjetljivost i solidarnost

Odgojem i obrazovanjem unutar naše škole promičemo temeljne vrijednosti: dostojanstvo ljudske osobe, pravednost, socijalnu osjetljivost prema svim sudionicima nastave, slobodu, solidarnost, domoljublje, društvenu jednakost i ostale demokratske vrijednosti.

 Načela:

Stručnost u radu

Odgojno-obrazovna djelatnost podrazumijeva visoku stručnost svih nositelja odgojno- obrazovne djelatnosti i njihovu visoku odgovornost.

Timski rad svih sudionika u odgojno-obrazovnom procesu

Timski rad je pokretač uspjeha svake škole. Škola koja svoj rad temelji na pojedincima, a zanemaruje zajednički rad svih sudionika, ostvarit će manje uspjehe od škola koje cijene i inzistiraju na timskom radu svih sudionika. Timski rad zbližava, stvara pozitivnu atmosferu i ohrabruje na ambiciozne projekte. Učitelj, ali i učenik će se puno prije odvažiti na neki zahtjevan projekt ako znaju da će imati podršku ostalih zaposlenika te ravnatelja škole kao rukovodioca svih djelatnosti.

Kvalitetna komunikacija uz međusobno uvažavanje

Kontinuirano brinemo o uspješnoj komunikaciji jer ona je temelj svih uspješnih odnosa, ključ uspješnog odgoja, temelj uspješne nastave, bitna pretpostavka uspješnog učenja, podrazumijeva sporazumijevanje i jednakopravni dijalog svih sudionika uz međusobno uvažavanje. Kroz odgojno-obrazovni proces nastojat će se kod učenika razvijati poštovanje, samopoštovanje, empatija i iskrenost u međuljudskim odnosima.

Poštivanje različitosti i prava svih

Zadaća je Škole organizirati nastavni proces na načelima otvorenosti i fleksibilnosti kako bi se kod učenika razvijalo strpljenje, uljudnost i poštovanje različitosti te jednaka prava svih sudionika nastavnog procesa.

 

 

 

 

preskoči na navigaciju