2020-09-02 16:37:10

Microsoft Teams za računala

Poštovani roditelji na ovoj poveznici možete preuzeti Microsoft Teams za računalo: https://www.microsoft.com/hr-hr/microsoft-365/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion


Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac